องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์: www.koktoom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมคณะ   ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ร่วมแ...
 
  ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ...
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
  ฝึกอบรมรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
  พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
  ประกาศสอบราคา
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สายตรงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
  งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.