องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์: www.koktoom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมคณะ   ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ร่วมแ...
 
  ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ...
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
  ฝึกอบรมรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
  พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...
  งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.