องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


นายอำเภอประโคนชัยออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วย นายชรินทร์ ส่องสพ ท้องถิ่นอำเภอประโคนชัย
ได้ออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เพื่อปรึกษาข้อราชการร่วมกันระหว่างอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอำเภอในการประสานการปฏิบัติราชการระหว่างอำเภอ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2022-11-11
2022-09-12
2022-08-25
2022-08-17
2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22