องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


โครงการบูรณาการร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ


โครงการบูรณาการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตุม องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย ได้รับเกียรติจาก นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานเปิดการอบรม
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-03
2023-02-23
2023-02-15
2023-01-31
2023-01-20
2023-01-09
2022-12-15
2022-11-30