องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง" BRDEx-62    ในรูปแบบการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมแบบปฏิบ้ติการภาคสนาม วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา และสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2020-03-27
2019-08-23
2019-08-08
2019-06-14
2019-06-04
2019-04-29
2019-04-11
2019-01-10
2018-11-22
2018-08-09