องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


ประชุมวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19


องค์การบริหารโคกตูมร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชนและอสม.  ประชุมวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ในวันที่  27  มีนาคม  2563  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
2020-10-28
2020-08-26
2020-03-27
2019-08-23
2019-08-08
2019-06-14
2019-06-04
2019-04-29
2019-04-11
2019-01-10