องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 

 

 

 


  พิธีถวายเครื่องสักการะ พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล
   

พิธีถวายเครื่องสักการะ พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานในพิธี ดร.ทร...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
   

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยประธานสภา พร้อมด้วย นายก  รองประธานสภา รองนายก เลขานุการ...

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลโคกตู...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลโคกตูม ณ โรงเรี...

  โครงการร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ร่วมกับ ปลัด อบต...

 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020