องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน [ 30 พ.ย. 2559 ]137
2 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน [ 30 พ.ย. 2559 ]138
3 3.ยุทธศาสตร์าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี [ 30 พ.ย. 2559 ]136
4 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2559 ]136
5 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 30 พ.ย. 2559 ]144
6 6.ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร [ 30 พ.ย. 2559 ]144
7 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 30 พ.ย. 2559 ]139
8 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 30 พ.ย. 2559 ]141
9 ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 30 พ.ย. 2559 ]189