องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 คณกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม 

2022-11-11
2022-09-12
2022-08-25
2022-08-17
2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22