องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]10
2 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ [ 20 เม.ย. 2566 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ [ 20 เม.ย. 2566 ]5
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี [ 17 ก.พ. 2566 ]18
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม [ 30 ม.ค. 2566 ]8
7 โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]6
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]0
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]100
10 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินออนไลน์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 19 พ.ค. 2565 ]167
11 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]148
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]85
13 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]90
14 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]77
15 ขอเชิญเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]72
16 ประชาสัมพันธ์การให้บริการสเคราะห์ผู้ประสพปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]193
17 แผ่นพับประชสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]197
18 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของอบต.โคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]192
19 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 7 ต.ค. 2564 ]143
20 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 6 ต.ค. 2564 ]141
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14