องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขอใช้ทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา สายบ้านหนองม่วงพัฒนา - บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคน [ 22 เม.ย. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม เส้นสายทางสระน้ำสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 – ศาลปูตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย [ 27 ม.ค. 2563 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 27 ม.ค. 2563 ]10
6 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]16
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]11
8 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การรับบุคคลสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) [ 20 ส.ค. 2562 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง ช่วงที่ 2 บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]9
12 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]9
13 โครงการ "สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]11
14 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 มิ.ย. 2562 ]13
15 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุงแผน ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]11
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]8
17 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ประำจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]10
18 Qr code คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชามันพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [ 20 ก.พ. 2562 ]10
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 23 ม.ค. 2562 ]8
20 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) [ 11 ม.ค. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9