องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565  เวลา 17.00 น. นายจำรัส ดุจจานุทัศน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย 
 

2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22
2022-04-21
2022-04-11
2022-03-24
2022-03-18