องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกตูม

2023-09-15
2023-09-08
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23