องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกตูม

2022-06-07
2022-06-06
2022-05-23
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-22
2022-04-21
2022-04-11
2022-03-24
2022-03-18