องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


การประชุมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติและโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


      เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยนางสาวพัชรี  ปลีนารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  กองการศึกษาฯ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกตูม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนันตำบลโคกตูม  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

      1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งดจัดภาพรวมทั้งตำบล สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สามารถจัดที่โรงเรียนของตนเองเพื่อลดความแออัดของคนที่มาร่วมงาน

       2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกตูม มีมติกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่  28 ม.ค. - 5 ก.พ. 66 และเห็นชอบให้ลดประเภทกีฬานักเรียน  สำหรับประเภทกีฬาเห็นชอบกำหนดประเภทกีฬา ดังนี้

       1. ประเภทฟุตบอล แบ่งเป็น ฟุตบอลเยาวชนชาย  ฟุตบอลประชาชนชาย (40 ปีขึ้นไป)และ ฟุตบอลเยาวชนหญิง

        2. วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง

        3. กีฬามหาสนุก

 

2023-09-15
2023-09-08
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23