องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

คณะผู้บริหาร

นายสมบูรณ์  สิทธิสังข์ 
นายก อบต. โคกตูม
นายจำรัส  ดุจจานุทัศน์
นายชัย  โกยรัมย์
รองนายก อบต.โคกตูม
รองนายก อบต.โคกตูม
นางวิภารัตน์  ปานเกิด 
เลขานุการนายก อบต.โคกตูม