องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

สำนักปลัด


นางภัทรา ชาญประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธิติดา ศรีประโคน -ว่าง- นายถนอมสิน ขะจีฟ้า จ่าเอกสมชัย พวงประโคน
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน นักทรัพยากรบุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางวนัชพร ชะชินรัมย์ นางสาวขวัญใจ ลีประโคน นายพิเชษฐ์ นันท์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนิพล พงศธรวรโชติ
นายอำนาจ ปรังประโคน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์