องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]17
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขอใช้ทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา สายบ้านหนองม่วงพัฒนา - บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคน [ 22 เม.ย. 2563 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]21
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]23
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 27 ธ.ค. 2560 ]21
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 27 ธ.ค. 2560 ]24
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]22
10 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]21
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]22
12 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]24
13 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ต.ค. 2557 ]20