องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 6 ต.ค. 2563 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]73
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา ช่วงที่ 4 สายบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึง บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2563 ]67
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]64
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]72
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ร่างเอกสารประกวดราคาฯ) [ 2 เม.ย. 2563 ]69
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 เม.ย. 2563 ]61
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง สายบ้านนาง พิระยา คณารัมย์ ถึงบ้านนางแนะ วุธวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]104
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]63
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำหนองตาหมึก 2 หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]63
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม สายทางวัดโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]62
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม เส้นสระตาโสม นานายเอิกเกริก ดียิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]66
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม เส้นสายทางสระน้ำสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 – ศาลปูตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]65
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา (ช่วงที่ 4 ) สายบ้านหนองม่วงพัฒนา – ถึงบ้านราษฎร์นิยม [ 5 มี.ค. 2563 ]63
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ [ 5 มี.ค. 2563 ]62
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา (ช่วงที่ 4 ) สายบ้านหนองม่วงพัฒนา – ถึงบ้านราษฎร์นิยม [ 28 ก.พ. 2563 ]61
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ [ 28 ก.พ. 2563 ]60
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง ช่วงที่ 3 สถานที่ ช่วงนานายทวีทรัพย์ เสประโคน หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]62
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ ช่วงที่ 3 สถานที่ ช่วงนานายทอน พริ้งเพราะ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]81
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14