องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 2 มี.ค. 2565 ]131
2 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 2 มี.ค. 2565 ]134
3 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 มี.ค. 2565 ]133
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 2 มี.ค. 2565 ]130
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 มี.ค. 2565 ]138
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 มี.ค. 2565 ]83
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 มี.ค. 2565 ]85
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 2 มี.ค. 2565 ]128