องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบคำร้องทั่วไป [ 26 มี.ค. 2563 ]75
2 การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 มี.ค. 2563 ]76
3 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 26 มี.ค. 2563 ]79
4 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 มี.ค. 2563 ]77
5 คำขอออกหนังสือรับรอง [ 26 มี.ค. 2563 ]75
6 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 พ.ย. 2562 ]63
7 แบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]54
8 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 2 ก.ย. 2562 ]54