องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ม.ค. 2566 ]6
2 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]148
3 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]147
4 คำขอออกหนังสือรับรอง [ 12 ม.ค. 2566 ]152
5 ใบคำร้องทั่วไป [ 12 ม.ค. 2566 ]84
6 แบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ม.ค. 2566 ]129
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]142
8 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2566 ]143