องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ