องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
 


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการและประสบปัญหาด้านการรักษาพยาบาล


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม กำนัน ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. คณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ บ้านโคกตูม หมู่ 1 และ ผู้ประสบปัญหาด้านการรักษาพยาบาล บ้านโคกรัง หมู่ 3 ตำบลโคกตูม

2023-12-01
2023-11-02
2023-10-27
2023-10-24
2023-10-17
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25