องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
   
 
 
 

 


  ดำเนินโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและออกบริการชำระ...
  ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสภายใ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จัดพิธีรับพระราชทานพระ...
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวั...
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020