องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
   
 
 

 

 


  ตอนรับพนักงานโอน(ย้าย)
  ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามที่ได้ประชาคมระดับหมู่บ้าน...
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน
  ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ...
 
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
เพราะอาเซียน เป็นของเยาวชน

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020