องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]36
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]48
3 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.โคกตูม [ 21 ก.พ. 2567 ]18
4 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 20 ก.พ. 2567 ]19
5 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ก.พ. 2567 ]10
6 การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่่่วนตำบลโคกตูม (เพิ่มเติม) [ 12 ก.พ. 2567 ]15
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]10
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]12
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 31 ม.ค. 2567 ]70
10 การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 31 ม.ค. 2567 ]8
11 การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 31 ม.ค. 2567 ]10
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 (รอบปีงบประมาณ 2567 - 2569) [ 31 ม.ค. 2567 ]18
13 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประจำปีการศึกษา 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]15
14 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จุดใ้ห้บริการ (Walk-in) และผ่านช่องทาง E-Service) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 [ 24 ม.ค. 2567 ]16
15 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ (E -service) [ 24 ม.ค. 2567 ]10
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 12 ม.ค. 2567 ]8
17 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม [ 2 ม.ค. 2567 ]19
18 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]21
19 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 29 พ.ย. 2566 ]7
20 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์บริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [ 14 พ.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16