องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม บูรณาการร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านโคกรัง อาสาสมัครต่างๆ เปิดจุดการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ตามโครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

2024-05-07
2024-04-19
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23