องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


ในช่วงเดือนกันยายน 2566

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กำจัดพาหะร้ายโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04