องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์และรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง


ในวันที่ 26 กันยายน 2566

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายก อบต.โคกตูม กองช่าง นิติกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์และรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ณ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04