องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์


วันที่ 27 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04