องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567


ในระหว่างวันที่ 19-20 และ 24 ตุลาคม 2566

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของตำบลโคกตูม

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04