องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04