องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามที่ได้ประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567


ในช่วง เดือน ตุลาคม 2566

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามที่ได้ประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 ในเขตพื้นที่ของตำบลโคกตูม

2024-02-19
2024-02-14
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-04