องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2567 )


วันที่ 24 มกราคม 2567

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2567 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-14