องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

2024-03-25
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-07
2024-03-05
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-14