องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เลขที่  199  ม. 10  ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ 044-666243  โทรสาร 044-666244
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
โทร 044 – 666 244 ต่อ
102 สำนักปลัด
103 กองคลัง
104 กองสวัสดิการสังคม
106 กองการศึกษาฯ
107 กองช่าง,กองสาธารณสุขฯและกองส่งเสริมการเกษตร
108 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                         
 
E- mail:admin@koktoom.go.th
Web Site :www.koktoom.go.th