องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
 
กลุ่มทำขนมจีน
  สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางวันดี     คำพันธ์ชนะ
  โทร : 044 -671488
  e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
     
  เส้นขนมจีน
                 ข้าวสารเม็ดเล็ก 1 กระสอบ ได้เส้นขนมจีน 160 กก.
หมักข้าวสารเม็ดเล็ก 1 กระสอบ 1 ชั่วโมง หมัก 3 วัน
โม่แป้งหมักแห้งให้สะเด็ดน้ำ 3 คืน ล้างน้ำออก
เทแป้งใสถุงผ้าทับถุงแป้งให้แห้งสนิท
นำมาหล่อต้ม- นวดแป้ง - แล้วโรยทำเส้นขนมจีน