องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
2 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]135
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]135
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]124
5 18 แผนการใช้จ่ายเงิน(ประมาณการรายจ่าย ปี งปม.65) [ 21 ต.ค. 2564 ]132
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]124
7 งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]127
8 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (ประมาณการรายจ่าย) [ 20 ต.ค. 2564 ]125
9 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (ประมาณการรายรับ) [ 20 ต.ค. 2564 ]131
10 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]128
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]159
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]169
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]126
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]179
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]224
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]170
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]223
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]171
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]170
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]169
 
หน้า 1|2|3|4|5|6