องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ (E-service) [ 24 ม.ค. 2567 ]9
2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ (E-Service) [ 24 ม.ค. 2567 ]6
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จุดใ้ห้บริการ (Walk-in) และผ่านช่องทาง E-Service) ประจำเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 [ 24 ม.ค. 2567 ]8
4 สถิติการให้บริการเดือนเมษายน 2565- เดือนกันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
5 สถิติการให้บริการ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]107