องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล [ 2 มี.ค. 2565 ]25
2 รายงานจำนวนการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]35
3 รายงานจำนวนการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]29
4 การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]184
5 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2559 ]172