องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำนำสารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่9 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
2 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]69
3 บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
4 รายละเอียดโครงการ แบบ ผ02 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]64
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]68