องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]9
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]31
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]59
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]84
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]80
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]84
10 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]59
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]84
12 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]86
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]81
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]82
15 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 [ 31 ธ.ค. 2562 ]69
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]80
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]85
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]88
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]79
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5