องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]22
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]22
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]22
5 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]26
7 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]24
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]21
10 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 [ 31 ธ.ค. 2562 ]13
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]20
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]25
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]25
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]22
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 เม.ย. 2562 ]22
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]22
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]21
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]22
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5