องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]34
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]56
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]52
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
6 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]58
8 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]57
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]54
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]54
11 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 [ 31 ธ.ค. 2562 ]43
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]51
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]58
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]61
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]51
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]55
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 เม.ย. 2562 ]54
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]53
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]47
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5