องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]9
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]10
6 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]9
11 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]8
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 เม.ย. 2562 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]8
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]8
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]8
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]8
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]7
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5