องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบริการออนไลน์ (E-Service) อบต.โคกตูม [ 24 ม.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [ 15 ธ.ค. 2566 ]11
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 2 มี.ค. 2565 ]158
4 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 2 มี.ค. 2565 ]170
5 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 มี.ค. 2565 ]169
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 2 มี.ค. 2565 ]166
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 มี.ค. 2565 ]174
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 มี.ค. 2565 ]114
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 มี.ค. 2565 ]109
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 2 มี.ค. 2565 ]158
11 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2565 ]16